Gerekli Evraklar

 • Bireysel Müşteriler
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adres belgesi
 • Serbest Meslek Sahibi Müşteriler
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adres belgesi
  • Vergi levhası
  • Aracını ticari amaçlı kullanacak müşterilerden “taşıtın işletme aktifine kaydedildiğini gösterir Mali Müşavir onaylı defter kayıt belgesi”
 • Tüzel Müşteriler      
  • Firma ortaklarından hisseleri %25 ve üzeri paya sahip ortakların kimlik fotokopileri
  • Krediye kefil olacak gerçek kişilere ait güncel adres belgesi
  • Firmanın (varsa) tüzel ortaklarının asıl başvuran ile aynı şekilde firma evrakları
  • Güncel ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
  • Son 2 tam yılın kurumlar vergi beyannamesi formatında bilanço ve gelir tablosu ve son dönem geçici vergi beyannamesi, cari yıl son döneme ait detay mizan (kredi tutarı 100,000 TL üzerindeki başvurular için),
  • Vergi levhası
  • Güncel (son 6 aya ait) faaliyet belgesi
  • Güncel noter onaylı imza sirküleri
Tüketici Kredisi Sözleşmesi (05.05.2017) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (05.05.2017) Tüketici Kredisi Sözleşmesi (22.11.2015) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (22.11.2015)